จุดหมายที่ปลายทาง

posted on 07 Sep 2008 00:10 by munez30 in copywriterlover

โตขึ้นแล้วอยากเป็นอะไร? แล้วตอนนี้อยากทำอะไร? ยังจำประโยคแรกเมื่อวันวานและประโยคหลังทุกวี่วันได้ใช่ไหม

ผมว่า "อยากเป็น" กับ "อยากทำ" นี่แตกต่างกันนะ สำหรับผมอยากเป็นคือ need (ความต้องการหลัก) อยากทำคือ want (ความต้องการรอง) อยากเป็นบางทีอาจทำได้แค่ฝัน แต่อยากทำมันเป็นความจริงที่สัมผัสได้ จับต้องได้เสมอ

ผมจำได้ว่าตอนเด็กๆ ผมตอบความอยากเป็นกับใครหลายคน หลายคำตอบ ความฝันเพิ่มใหม่ทุกปี จนมากมายก่ายกอง แต่คำตอบต้นๆ ของผมคือ สถาปนิก นักวาดภาพ นักออกแบบ ศิลปินแห่งชาติ(สาขาใดสาขาหนึ่ง)