ตอนนี้กำลังเรียนคณะอะไร สาขาอะไรอยู่?

ตอนนี้เพิ่งเรียนจบ 3 ปีครึ่งสดๆ ร้อนๆ เรียนนิเทศศาสตร์(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(บ้านแห่งความสำเร็จ)

สาขาที่เรียน เรียนยังไง เรียนอะไรบ้าง?

ต้องบอกก่อนเลยว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ แต่ละที่จะเรียนคล้ายๆ กัน ต่างกันก็แค่ชื่อสถาบัน ในส่วนของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มหาลัยผมแบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ วารสารศาสตร์,การประชาสัมพันธ์,การโฆษณา,วิทยุ-โทรทัศน์

การเรียนการสอนตามหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป(คณะอื่นต้องเรียนเหมือนกัน), หมวดวิชาเฉพาะด้าน(ของแต่ละสาขา), และหมวดวิชาเลือกเสรี(วิชาจิปาถะทั่วๆ ไป), พอจะเข้าใจภาพรวมกว้างๆ ไหม ทีนี้จะเอากล้องซูมเข้าไปในสาขาแล้วนะ(แบบที่ชูวิทย์ทำ)

สำหรับเอกโฆษณานั้น พอเข้าปีแรก เขาจะกำหนดให้เรียนกลุ่มวิชาการศึกษาทั่วไปก่อน เช่น ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์, สังคมศาสตร์, วิชาเบสิกๆ พื้นๆ ที่เราเคยเรียนกันมาตั้งแต่มัธยม แต่จะยากขึ้นมาหน่อย ที่เขาให้เรียนแบบนี้ก็เพราะว่า ถ้านักศึกษาคนไหน เปลี่ยนใจอยากย้ายคณะตามเพื่อน ตามแฟน ก็จะสามารถย้ายตอนขึ้นปี 2 ได้เลย ไม่ต้องมาเสียเวลาเก็บวิชาเรียนเพิ่มอีก ผมก็ว่าเข้าท่าดี ใช้เวลาปีแรกในการปรับตัวก่อน ว่าเราต้องการเรียนอะไรจริงๆ เพราะการเรียนแต่ละวิชาเราจะได้นั่งเรียนกับเพื่อนต่างคณะ แบบแรนดอม เป็นการเรียนรวมเหมือนราม พอขึ้นปี 2 แล้วจะเรียนเอกใครเอกมัน

จากนั้นก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเองตามชั้นของแต่ละปีไปใน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ของเอกโฆษณา เช่น การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ, การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์, การวิจัยนิเทศศาสตร์, หลักนิเทศศาสตร์, หลักการสื่อสารมวลชน, ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์, กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน, การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, หลักการสื่อสารการตลาด, การถ่ายภาพเบื้องต้น, วิชาพวกนี้เป็นวิชาบังคับของคณะ(ทุกสาขาจะต้องเรียนเหมือนกันหมด) และต้องเรียนให้ผ่านทุกตัว คือต้องมากกว่า C ขึ้นไป ไม่งั้นไม่จบต้องลงเรียนใหม่

จากนั้นก็จะต้องเรียน กลุ่มวิชาบังคับแขนง ของเอกโฆษณา ก็จะมี หลักการโฆษณา, การโฆษณาและพฤติกรรมผู้บริโภค, การเขียนบทโฆษณา, การวางแผนสื่อโฆษณา, การสร้างสรรค์และการผลิตงานโฆษณา,วิชาพวกนี้เป็นวิชาที่บังคับของสาขา(แต่ละสาขาก็ต่างกันไป) และต้องเรียนให้ผ่านทุกตัว คือต้องมากกว่า C ขึ้นไปเหมือนกัน ไม่งั้นไม่จบจริงๆ นะ ไม่ได้ขู่ ดูมาเยอะแล้ว 

จากนั้นก็ตามมาด้วย กลุ่มวิชาเลือกแขนง ของเอกโฆษณา(อันนี้จะเลือกเรียนวิชาอะไรก็ได้ที่เขากำหนดมาให้) แต่ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่อยกิต ที่ผมลงเรียนก็มี วาทวิทยาการโฆษณา, การโฆษณาทางสิ่งพิมพ์, การโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์, นิเทศศิลป์เพื่อการโฆษณา, การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา, สัมมนาการโฆษณา, โครงการพิเศษด้านการโฆษณา, การวิจัยโฆษณา, การถ่ายภาพโฆษณา, ศิลปะกับงานภาพถ่าย, วิชาพวกนี้ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเรียนวิชาอะไร แค่ลงให้เกิน 15 หน่วยกิตก็พอ ถ้าไม่ผ่านบางตัวก็ไม่เป็นไร ถือว่ายังจบได้ เอาเกณฑ์หน่วยกิตเป็นหลักแล้วกัน

จากนั้นก็ตามมาด้วย กลุ่มวิชาเลือกทั่วไป ของเอกอื่น(อันนี้ไม่เรียนก็ได้ ไม่บังคับแล้วแต่ใจจะไข่วคว้า) ที่ผมลงไปก็มี หลักวารสารศาสตร์, หลักการประชาสัมพันธ์,หลักวิทยุ-โทรทัศน์, ครบทั้ง 3 สาขาเลย อยากรุ้ว่าเอกอื่นเขาเรียนอะไรกันบ้าง แต่คิดว่าตัวเองโชคดีที่เลือกโฆษณา เพราะเรียนแล้วชอบที่สุดกว่าเอกอื่นๆ

จากนั้นก็ตามเก็บ กลุ่มวิชาเลือกเสรีให้ครบ 10 หน่วยกิต วิชาอะไรก็ได้ที่เปิดในมหาวิทยาลัย แล้วแต่เราจะสนใจ ผมก็ลงวิชาที่ไม่เครียด เรียนสนุกลุกนั่งสบาย เ