ในหนึ่งปีมีสามฤดูกาลสำหรับประเทศไทย คือ ฤดูร้อน ฤดูหนาว และฤดูฝน เพราะดันมาตั้งอยู่ในพื้นที่เขตโซนโคตรร้อนพอดี (ไม่รู้อีฟกับอดัมจงใจกลั่นแกล้งประเทศไทยหรือป่าว? ประเทศเราถึงได้ขาดความอบอุ่นจากภูมิอากาศ ส่วนคนอีกหลายกลุ่มก็ดันเพิ่มความร้อนรุ่มสุมกองไฟให้ลุกโชติช่วงชัชวาลย์ ไม่รู้พวกเขา 'จงใจ' หรือแค่ 'พลาดไป