22.00 . ตามเวลาในประเทศไทย ประชาชนทุกดวงใจจะส่งแรงอธิฐานดลบันดาลขอพรจากเทวดาให้มารับนางฟ้ากลับคืนสู่สวรรครรลาลัย ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นี่เป็นพิธีที่สำคัญอีกครั้งสำหรับคนไทยทุกคน

จากข้อมูลในกูเกิลบอกไว้ว่า.. สนามหลวงนั้นมีความกว้างประมาณ 207 เมตร มีความยาวประมาณ 571 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 118197 ตารางเมตร ซึ่งพื้นที่ 1 ตารางเมตรนั้น สามารถบรรจุก้นได้ 2 คน ถ้าเกณฑ์คนมานั่งทุกตารางเมตรจนเต็มพื้นทีแล้ว ก็จะมีก้นหย่อนพื้นได้ถึง 236394 คน!!

สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมา มีการใช้สนามหลวงเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ เช่น เป็นที่ตั้งพระเมรุมาศของกษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

สมัยรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้ทำนาที่สนามหลวง จนไกล้ๆ พระบรมมหาราชวัง เพื่อสะสมสะเบียงอาหารของบ้านเมือง ต่างชาติจะได้เห็นว่าเมืองไทยอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว

สมัยรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าให้ประกอบ พระราชพิธีพืชมงคล, พิธีรุณศาสตร์, สร้างกำแพงแก้วล้อมรอบ สร้างหอพระพุทธรูปประดิษฐานสำหรับพิธี มีหอดักลมลงที่พลับพลาเพื่อทอดพระเนตรการทำนา มีโรงละครสำหรับเล่นบวงสรวง

จนมาถึงรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าให้ขยายสนามหลวง และรื้อพลับพลาต่างๆ เพื่อใช้ประกอบพิธีต่างๆ เช่น การฉลองพระนครครบ 100 ปี, งานฉลองเมื่อร.5 กลับจากยุโรปในปี พ.. 2440, ครั้นในรัชกาลที่ 6 ทรงไช้สนามหลวงเป็นสนามแข่งม้า และสนามกอล์ฟ (โห..นี่เขาเล่นกันมาตั้งนานแล้วหรอเนี่ย!)

เดิมสนามหลวง เรียกว่า "ทุ่งพระเมรุ" เนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดิน และพระบรมวงศานุวงศ์ ต่อมาเห็นว่าชื่อฟังดูไม่เป็นมงคล อีกทั้งนานๆ ทีจะมีพิธีสักครั้ง จึงเปลี่ยนชื่อให้เรียกว่า "ท้องสนามหลวง" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนถึงวันนี้