นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์/6 - 28 ธันวาคม 2551/ชั้น 4-5/หอศิลป์ฯกรุงเทพ

นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นโครงการที่ สศร. ร่วมมือกับศิลปินร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผลงานศิลปกรรมจากศิลปิน 84 คน ตามพระชนอายุของพระองค์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ โดยสื่อผ่านการสร้างสรรค์ผลงานลงบนแผ่นผ้าใบ โดยลำดับภาพมีทั้งหมด 11 หมวด ขอต้อนรับเข้าสู่ชีวิตของนางฟ้าครับ..

1.พระโสทรเชษฐภคินี

2.พระประวัติ

 

3.ทรงเป็นครูของแผ่นดิน

 4. ยอดขัตติยกัลยาณี

5.อุปถัมภ์โครงการสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

6.เกื้อกูลประชากรด้านสังคมสงเคราะห์

7. เกื้อกูลประชากรด้านดนตรี การแสดง และศิลปะทุกแขนง

8.ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่นๆ

9.เจ้าฟ้านักประพันธ์

10.ทรงเมตตาสัตว์น้อยใหญ่

11.พระเกียรติคุณ สดุดี