นิทรรศการกรุงเทพ 226/16 ธันวาคม - 15 กุมภาพันธ์ 2552/หอศิลป์ฯกรุงเทพ

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะจัดแสดงนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวกรุงเทพมหานคร ผ่านการนำเสนอผลงานของศิลปินสาขาทัศนศิลป์ชื่อดังของไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงรุ่นใหม่กว่า 50 ท่าน ที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกรุงเทพมหานครในหลากหลายมิติ อย่างที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณชนมาก่อน นอกจากนี้มีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ การฉายภาพยนตร์ การอ่านวรรณกรรม ละคร สัมมนาเชิงประวัติศาสตร์ กิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็ก และประชาชนทั่วไป กิจกรรมการพูดคุยกับศิลปิน นักวิชาการ สถาปนิก นักออกแบบ และผู้จัดงาน รวมทั้งเปิดให้มีส่วนร่วมสร้าง “เมืองน่าอยู่”

ครั้งแรกของนิทรรศการงานศิลปะ ที่ทำให้รู้จักกรุงเทพฯ 226 ปี ได้ใน 1 วัน !

กรุงเทพฯ 226 : ศิลปะจากยุคสร้างบ้านแปงเมืองสู่กรุงเทพฯ ในฝัน นิทรรศการศิลปะที่เป็นการเปิดตัวหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยการรวบรวมผลงานของศิลปินใน ในช่วง 2 ศตวรรษที่ผ่านมา จำนวนกว่า 200 ชิ้น เพื่อถ่ายทอดเ