ให้เสียงภาษาไทย (และภาษาอังกฤษนิดๆ หน่อยๆ) โดย เด็กชายหมายเลข 30

1.  ถนนข้าวสารถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.2435 ในสมัยรัชกาลที่ 5

2.  โดยมีความยาวทั้งหมดประมาณ 340 เมตรเท่านั้น

3.  ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 6 กลายเป็นแหล่งค้าขายข้าวสารที่ใหญ่ที่สุดในเขตพระนคร

4.  หลังจากนั้นบ้านเรือนก็เริ่มขยับขยาย มีร้านรวงขายของมากข